Φυσικά μέσα Θεραπείας

Βασικός παράγοντας στην αποκατάσταση των παθήσεων, είναι η χρήση των φυσικών μέσων θεραπείας.

Για μια πιο αποτελεσματική θεραπεία κυρίως χρησιμοποιούμε:

Διαθερμίες (Μαγνητοθεραπεία – Μικροκύματα)

Υπέρηχους

Ηλεκτροθεραπεία (Διασταυρούμενα, διαδυναμικά, διαγνωστικά, ειδικά θεραπευτικά)

TENS

Biofeedback (EMG)

Laser

Θερμά – Ψυχρά επιθέματα

Υπεριώδες-Υπέρυθρο φως

Χειρομάλαξη (μασάζ), Τοπική – γενική χειρομάλαξη, Λεμφική μάλαξη

Αντανακλαστική μάλαξη υποδορίου συνδετικού ιστού (θεραπεία παθήσεων εσωτερικών οργάνων).

Μέθοδος McKenzie