Ανάλυση Στάσης Σώματος

Η σωστή στάση του σώματος μας επιτρέπει να λειτουργούμε πιο αποδοτικά. Η διόρθωση ασυμμετριών της στάσης μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε και να φαινόμαστε καλύτερα

Η ισορροπία του ανθρώπου εξαρτάται από τη θέση του κέντρου βάρους του. Οι αποκλίσεις από αυτή την καθορισμένη θέση μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και ευεξία, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν ένα ευρύ φάσμα ασθενειών που περιλαμβάνουν παθήσεις των οστών, των αρθρώσεων, των τενόντων, των μυών και των νεύρων που ελέγχουν το μυϊκό σύστημα. Εκατομμύρια εργαζόμενοι υποφέρουν κάθε χρόνο από μυοσκελετικά προβλήματα σε όλους τους κλάδους εργασιακής απασχόλησης.

Έρευνες αποκαλύπτουν ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους, αναφέρει ότι υποφέρει από πόνους που σχετίζονται με το είδος της εργασίας που εκτελεί.

Οι μυοσκελετικές παθήσεις μπορούν να προληφθούν αποτελεσματικά με την ανάλυση στάσης σώματος. Η εργονομική ανάλυση σώματος είναι μια μέθοδος αξιολόγησης που αναλύει τη στάση του σώματος, χρησιμοποιώντας καιvoτόμo τεχνολογία και παρουσιάζει τις αποκλίσεις από το φυσιολογικό.

Η εξέταση: Η διαδικασία της εξέτασης είναι απλή και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

Λήψη ιστορικού: Λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό με προσωπική συνέντευξη και συμπληρώνεται ειδικό έντυπο – ερωτηματολόγιο. Τα στοιχεία που συλλέγονται καταγράφονται και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούν οι εξατομικευμένες σωματομετρικές αναλύσεις.

Οπτική αξιολόγηση: Γίνεται οπτική αξιολόγηση της στάσης και θέσης του εξεταζόμενου. Σημειώνονται εμφανείς αποκλίσεις από την ορθή στάση (κύφωση, σκολίωση, λόρδωση, ανισοσκελία, στάση επώδυνου συνδρόμου) και από την σωστή θέση (κλίση αυχένα, θέση χεριών, βάση στήριξης). Επίσης ελέγχονται και οι κινήσεις όλων των αρθρώσεων.

Ψηλάφηση επώδυνων σημείων: Ψηλαφώνται και εντοπίζονται τυχόν επώδυνα σημεία στον μυϊκό ιστό και στις αρθρώσεις, καταγράφονται και αναλύονται με σκοπό την αιτιολόγησή τους και την μετέπειτα φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση.

Ψηφιακή αξιολόγηση της στάσης: Με το ειδικό λογισμικό αποτυπώνονται λεπτομερώς οι αποκλίσεις από την ορθή στάση-θέση. Λαμβάνονται ψηφιακές φωτογραφίες από όλες τις θέσεις του κορμού και των άκρων και αναλύονται, παίρνοντας διάφορα ανατομικά σημεία αναφοράς πάνω στο σώμα. To πρόγραμμα αναγνωρίζει και υπολογίζει με ακρίβεια τις αποκλίσεις σε σχέση με το φυσιολογικό. Ελέγχονται η όρθια στάση, η καθιστή θέση και οι κινήσεις αυχένα, κορμού, οσφύος, άνω και κάτω άκρων. Μετρώνται οι γωνίες και οι δυνάμεις που ασκούνται κατά το σήκωμα βάρους, καταδεικνύονται οι αποκλίσεις και οι τρόποι διόρθωσης.

Πελματογράφημα: Η εξέταση τελειώνει με το πελματογράφημα, για να αποτυπωθούν τυχόν διαταραχές, στην κατανομή των πιέσεων στα πέλματα και στην ισορροπία. To πελματογράφημα είναι μια εξέταση που αναλύει την κατανομή των πιέσεων κατά τη στάση και τη βάδιση, αποτυπώνοντας ψηφιακά τη μορφολογία του πέλματος και τη βάση ισορροπίας. Η ανάλυση των μετρήσεων γίνεται από τον υπολογιστή και η τελική τους αξιολόγηση από τον ειδικό.

Διόρθωση & Αποκατάσταση: Πρώτα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία της εξέτασης από ειδικό επιστήμονα – φυσικοθεραπευτή. Συστήνονται εξατομικευμένα, διορθωτικά προγράμματα άσκησης – κινησιοθεραπείας, διδάσκονται ορθή στάση (BACK SCHOOL), κατάλληλες εργονομικές θέσεις και κινήσεις. Κατασκευάζονται ειδικά εξατομικευμένα ορθωτικά πέλματα αν υπάρχουν αποκλίσεις. Διαμορφώνονται ειδικά προγράμματα φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης για την εξάλειψη τυχόν μυοσκελετικών πόνων και φλεγμονών, με την χρήση LASER, Biofeedback, TENS, μαγνητικών πεδίων, υπερήχων κα. Τελικό αποτέλεσμα είναι μια ανώδυνη, σωστή στάση και η αποδοτικότερη λειτουργία του οργανισμού.

Ανάλυση και διόρθωση θέσης εργασίας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παρέχουμε στον χώρο εργασίας σας ανάλυση, διόρθωση και συμβουλευτική παρέμβαση σε κάθε εργαζόμενο με Η/Υ .

Ας προσέξουμε ειδικά τα παιδιά θα προλάβουμε πολλά μυοσκελετικά προβλήματα.